Kono danshi, mahô ga oshigoto desu , TV Mini-Series,Anime